Om SKS

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) är en ideell intresseförening för alla med intresse för kärnteknik.

Vår vision:

"SKS ska vara den naturliga mötesplatsen för individer med intresse för kärntekniken och dess fredliga tillämpningar. SKS ska, med ett värnande om den svenska kärntekniska historien, föra kärnteknikens utveckling framåt."
 

SKS syften är:

 • att främja den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom den fredliga kärntekniken
 • att stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper inom det kärntekniska området
 • att tydliggöra nyttan med kärntekniken som ett viktigt alternativ vid utvecklingen av en
  global, uthållig och miljöriktig energiförsörjning
 • att tydliggöra nyttan med de medicinska och industriella tillämpningar som skapas från
  kärntekniken
 • att upprätthålla ett nätverk av egna medlemmar, med medlemmar i motsvarande
  organisationer i andra länder, industrier, universitet och forskningsinstitut för att sprida
  kunskap som följer av punkterna ovan.

Vad gör SKS?

 • Anordnar medlemsaktiviteter, såsom studiebesök vid kärntekniska anläggningar, föredragskvällar och lunchseminarier.
 • Föreningen utgör remissinstans och behandlar remisser från till exempel Strålsäkerhetsmyndigheten och olika departement.
 • SKS delar årligen ut ett hederspris för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det kärntekniska området

SKS är den svenska representationen i European Nuclear Society (ENS), som har omkring 10 000 medlemmar.