Fakta om kärnkraft

På denna sida samlar vi länkar till betrodda källor som har genuin kunskap inom området kärnkraft.

 

Omvärldsbevakning av kärnkraftindustrin, på svenska

Elforsk bedriver ett bevakningsprojekt av kärnkraftens utveckling där syftet är att följa utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att se vilka konsekvenser och möjligheter detta kan ha för Sverige och Norden. Uppdraget koncentreras mot Gen III och Gen III+, dvs de kärnkraftverkstyper som är under uppbyggnad idag.
www.elforsk.se/Programomraden/Karnkraft/Omvarldsbevakning/Nyhetsbrev/

 

Lättillgängligt faktamaterial från Analysgruppen rörande kärnkraft, på svenska

"Bakgrund" är en serie med djupgående faktaredovisningar och analyser vilka behandlar viktiga ämnen som berör kärnkraften och som fått omfattande uppmärksamhet i samhällsdebatten. Trots att frågeställningarna som behandlas är tekniska och ofta komplexa, skrivs Bakgrund på ett sådant sätt att texten ska kunna läsas och förstås av en intresserad allmänhet utan specialkunskaper om kärnkraftteknik.
www.analys.se/publicerBakgrund.htm

"Faktablad" är mer kortfattade sakliga redovisningar om kärnkraftsfrågor. Varje faktablad omfattar en enda fråga, ofta vald därför att den uppenbart missuppfattats i media eller i den politiska debatten. Målsättningen är att begränsa längden till en sida men ändå göra texten begriplig även för läsare utan djupa kunskaper om kärnkraftteknik.
www.analys.se/publicerFaktablad.htm

 

Internationell databas hos World Nuclear Association (WNA) omfattandes de flesta områden inom kärnkraftindustrin, på engelska

Informationsbiblioteket består av över 180 frekvent uppdaterade sidor , som tillsammans ger mycket god täckning av ämnen med anknytning till kärnkraft.
www.world-nuclear.org/Information-Library/

 

Internationell databas hos Internationella Atomenergiorganet (IAEA) med fokus på kärnkraftverk, på engelska 

Power Reactor Information System ( PRIS ), utvecklas och underhålls av IAEA och är en omfattande databas med fokus på kärnkraftverk över hela världen . PRIS innehåller information om reaktorer i drift, under konstruktion, eller de som avvecklas.
www.iaea.org/pris/

 

Hemsidor för olika generation III och III+ reaktormodeller, sorterat på leverantör, på engelska

o   GE-Hitachi (ESBWR, ABWR, PRISM)

o   AREVA (EPR, ATEMA1, KERENA)

o   China Guangdong Nuclear Power Company (CPR-1000)

o   KEPCO E&C (APR-1400)

o   Rosatom (VVER-1200 (AES-2006))

o   Westinghouse (AP-1000, Westinghouse SMR)

 

Elforsk-rapport angående Fjärde Generationens Kärnkraft

Detta är en lättförståelig text om fjärde generationens kärnkraftreaktorer.

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/21817/fjarde-generationens-karnkraft-energiforskrapport-2016-317.pdf

 

Hemsida där koncepten för generation IV-reaktorerna beskrivs, på eneglska

Gen IV International Forum presenterar de sex reaktorkoncepten som man internationellt bestämt att man ska fokusera forskningen på när det kommer till 4:e generationens reaktortekniker. 
www.gen-4.org/gif/jcms/c_40465/generation-iv-systems