Styrelsen

Gällande från årsmötet, 23 mars 2021.

 

Ulrika Wretås

Ordförande

 
Claes Andersson Vice ordförande
 

Anders Riber Marklund

Evenemang, remisser

Claes-Inge Andersson

Sekretare, Kommunikation

 

Petty Cartemo

Kassör

 

Simon Wakter

Remisser

 

Jari Toivanen

 Medlemsaktiviteter

 

Lukasz Sokolowski

Marknadsföring

 

Thea Lyseid Authen

Företagsråd

 

Erika Carlbaum

Medlemsaktiviteter

 

Fredrik Dehlin

Remisser
   
Magnus Kjellander Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Marcus Eriksson Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Martina Sturek Adjungerad (representant för WiN)