Styrelsen

Gällande från årsmötet, 4 april 2022.

 

Ulrika Wretås

Ordförande, företagsrådet

 
Claes Andersson Vice ordförande, remisser
 

Anders Riber Marklund

Evenemang

Claes-Inge Andersson

SKS Road Map, kommunikation

 

Petty Cartemo

Kassör

 

Simon Wakter

Remisser, kommunikation

 

Johanna Fröjd

 Företagsråd, remisser

 

Lukasz Sokolowski

Marknadsföring

 

Emma Ekberg Berry

Remisser, kommunikation

 

Fredrik Dehlin

ENS, remisser, kommunikation, vice kassör
   
Magnus Kjellander Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Marcus Eriksson Valberedning
Jari Toivanen Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Martina Sturek Adjungerad (representant för WiN)