Styrelsen

Gällande från årsmötet, 24 mars 2020.

 

Marcus Eriksson

Ordförande

 

Anders Riber Marklund

Vice ordförande, Evenemang

Claes-Inge Andersson

Sekretare, Kommunikation

 

Petty Cartemo

Kassör

 

Simon Wakter

Remisser

 

Jari Toivanen

 Medlemsaktiviteter

 

Lukasz Sokolowski

Marknadsföring

 

Thea Lyseid Authen

Företagsråd

 

Michael Klein

Medlemsaktiviteter

 

Fredrik Dehlin

Remisser
   
Magnus Kjellander Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Carl Berglöf Valberedning
Cheuk Lau Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Martina Sturek Adjungerad (representant för WiN)