SKS Utvecklingspris

SKS utvecklingspris var ett pris för bästa insats för främjande av kärnteknikens fredliga användning och delades ut första gången 1993. Inför de senaste utdelningarna formades priset om till en uppsatstävling. SKS styrelse var priskommitté för Utvecklingspriset.

Mottagare av SKS Utvecklingspris:

2010
Sverre Haukeland, Mälardalens Högskola i Västerås.

2007
Christophe Demazière, Chalmers Tekniska Högskola

2006
Imre Pázsit, Chalmers Tekniska Högskola

2005
Alf Lindfors, Vattenfall Elproduktion Norden

2004
Ronald Hagbert, Sydkraft Kärnkraft

2002
Thomas Smed, Forsmarks Kraftgrupp AB

2001
Lars Håkansson, Barsebäck Kraft AB

2000
Carl-Erik Wikdahl, EnergiForum AB

1999
Stefan Olsson, ABB Atom AB
och
Karl-Fredrik Ingemarsson, Forsmarks Kraftgrupp

1998
Mats Henriksson, Vattenfall Utveckling

1997
Rolf Persson, fd Studsvik

1996
Evelyn Sokolowski, KSU

1995
Malte Edenius, Studsvik of America

1994
Per-Erik Ahlström, SKB

1993
Olov Nylund, ABB Atom AB