En del av ENS

SKS utgör den svenska representationen i European Nuclear Society (ENS). ENS är ett sammanhållande organ för kärnteknisk vetenskap, forskning och industri i Europa och binder sedan 1975 samman samtliga europeiska kärntekniska sällskap. ENS omfattar det största kärnkraftsområdet i världen med ca 130 reaktorer i drift. och nationella kärntekniksällskap från drygt 20 länder och härbärgerar sammantaget ca 10 000 medlemmar. Utöver de nationella kärntekniska sällskapen deltar även cirka 60 medlemsföretag som representerar viktiga partners för kärnteknik och forskning i Europa.

ENS uppgift

ENS viktigast uppgift är att utgöra ett forum för kärnteknikens utveckling. Med sitt säte i Bryssel finns goda möjligheter till samverkan med andra relevanta organ. T.ex. delar ENS sekretariat, talesperson och personal med Foratom.

ENS anordnar fyra tekniska konferenser som syftar till att skapa internationella mötesplatser inom några av de viktigaste områdena där internationell samverkan är viktig:

  • European Nuclear Congress (ENC)
  • Top Fuel (Reactor fuel performance)
  • PIME (Nuclear communication)
  • RRFM (European Research Reactor Conference)

Inom ENS finns även ett vetenskapligt råd, High Scientific Council (HSC). Rådet består av framstående forskare från olika Europeiska institutioner och utgör ENS vetenskapliga ryggrad. Rådet publicerar ställningstaganden (s.k. Position Papers) inom väsentliga knäckfrågor och utgör därmed ett stöd för de nationella kärntekniska sällskapen.

ENS är även sammanhållande för de europeiska ländernas Young Generation-nätverk. ENS Young Generation Network (ENSYGN), syftar till att locka unga talanger till kärnteknikens arbetsfält, överföra erfarenheter mellan generationerna, fostra nya ledare och skapa mötesplatser för unga genom olika konferenser.

ENS driver även en rad EU-relaterade aktiviteter kopplade till träning och utbildning.