Kärnteknik

Under den här sektionen kommer du att hitta mycket fakta kring kärnteknik. Hur fungerar kärnfysiken? Vad är strålning och hur påverkar den människan? Hur kan man använda kärntekniken, är det bara till kraftproduktion?

Kärntekniken har utnyttjas i nära 100 år på olika sätt och på grund av sin natur och effekter så har den skapat allt från eufori till avståndstagande hos människor. Nyckeln till att kunna ha en sansad uppfattning om ett ämne är att skaffa sig faktabaserad kunskap om det. Det är därför vi har skapat dessa sidor.

Så innan du tar beslut om huruvida du tycker kärntekniken har en plats i det moderna samhället ber vi dig att titta igenom dessa sidor för att få en uppfattning om vad kärnteknik är och vad den kan användas till.

Observera - sidan är under uppbyggnad vilket gör att den successivt kommer att bli mer och mer heltäckande.