SKS kommenterar

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den dominerande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet. Vi har beslutat att starta ett nytt webbforum "SKS kommenterar". Syftet med den nya forumet är att sprida budskap och fakta ang. kärnkraft på ett neutralt och effektivt sätt. Här ska vi publicera våra inlägg som vi bedömer är relevanta m.a.p. tidsanda och allmänt intresse.

Om regeringens vilja att dela upp ansökan om tillåtlighet av slutförvaret för använt kärnbränsle

Regeringen har under Miljödepartementet och Per Bolunds ledning att hantera frågan om att besluta om tillåtlighet för uppförande av slutförvaret av utbränt kärnbränsle, KBS-3 systemet efter en ans&ou

Ny kärnkraft - Ja Tack!

Det finns mycket glädjande och positivt att lyfta fram från den senaste opinionsmätningen om svenska folkets attityder till kärnkraften som Novus genomfört på uppdrag av Analysgruppen.

Ledare: Hur kan vi förebygga negativ bias om kärnkraft i samhället?

Vi i SKS har ett intresse för kärnkraften och dess tunga roll i vårt samhälle.

SKS kommenterar slutförvarsfrågan

Frågan om byggtillstånd för slutförvaret av använt kärnbränsle är aktuell i debatten. SKS försöker här, någorlunda kort och koncist, förklara frågans huvuddrag.

Kommentar till Expressens artikel om energipolitiken och kärnkraften som laddade valfrågor

Vi från SKS välkomnar en seriös debatt om de lösningar som kan påverka vårt gemensamma samhälle.

SKS startar ett nytt webbforum "SKS kommenterar"

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den dominerande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet. Vi har beslutat att starta ett nytt webbforum "SKS kommenterar".