Företagsmedlem

Vill du registrera ditt företag som företagsmedlem i SKS?

Som företagsmedlem erhåller man:

  • En post i SKS Företagsråd, som är ett rådgivande organ till SKS styrelse. I rådet, som sammanträder minst en gång per år, diskuteras SKS verksamhet ur ett företagsperspektiv.
  • Synlighet genom SKS hemsida, SKS medlemsmatrikel och i de sammanhang SKS presenterar sin verksamhet.
  • Fördelarna av att upprätthålla ett organ som arbetar långsiktigt med att, på ett balanserat sätt, föra kärnteknikens talan och därigenom främja publik acceptans för kärnteknik.
  • Ökad kompetens bland medarbetarna genom att främja deras deltagande i SKS medlemsaktiviteter.

Ett företagsmedlemskap i SKS kostar 10 000 SEK/år. Kontakta oss för mer information.

Företag som redan är medlemmar.