Vad är kärnteknik?

Kärnteknik är tekniken för utvinningen och användningen av den energi som finns i atomens kärna. Kärntekniken har sitt ursprung i kärnfysiken som är den vetenskaliga gren där atomens kärna utforskas. Den mest uppenbara tillämpningen av kärnteknik som de flesta kommer att tänka på är kärnkraften, men det finns en rad andra områden där kärntekniken används, t.ex:

  • Cancerterapi

  • Medicinsk diagnostik

  • Radioisotoper för medicinskt bruk

  • Brandvarnare

  • Framdrift av fartyg

  • Forskning om fusionskraft

  • Rymdtillämpningar, såsom energiförsörjning i satelliter etc

  • Bestrålning av mat för att döda bakterier

Sverige tog tidigt en aktiv roll inom utvecklingen av kärntekniken, både för elproduktion och inom medicinska tillämpningar, och är fortfarande ett framstående land inom flera kärntekniska områden. Under fliken "Sveriges kärntekniska historia" följer en redogörelse för hur den svenska kärnkraften växte fram i Sverige under 1900-talets andra hälft.