Historik

Sveriges Kärntekniska Sällskap har haft flera skepnader genom åren. Under slutet av 50-talet var kärntekniken ett pionjärområde där man såg framför sig en stark industriell utveckling. Man insåg att det behövdes ett forum för att diskutera kärnteknik. Därför tog Svenska Teknologföreningen (föregångare till dagens Sveriges Ingenjörer) 1958 initiativ till att starta Gruppen för Atomteknik. Verksamheten kom igång under nästföljande år och man började med en seminarieverksamhet kopplad till kärnteknik och utförde även en del utredningar.

1962 beslöt man att byta namn till Gruppen för Kärnteknik vilket ansågs vara ett mer korrekt namn.

Med tiden blev Svenska Teknologföreningen ett forum riktat främst mot fackfrågor. Det var en anledning till beslutet att 1974 flytta ut teknikfrågorna till en fristående förening under namnet Föreningen Kärnteknik. Det är i den formen som SKS lever vidare, men med nytt namn sedan 2006. Det nuvarande namnet, Sveriges Kärntekniska Sällskap, antogs för att bättre stämma överens med den engelska översättningen Swedish Nuclear Society.

Ordföranden genom åren:

1958-59         Civ. ing. Carl Einar Lenngren

1960-61         Docent Gunnar Lindström

1962-64         Tekn Dr Göthe Malmlöw

1965-66         Tekn Dr Curt Mileikowsky

1967-68         Direktör Ingvar Wivstad

1969-70         Direktör Olle Gimstedt

1971-72         Direktör Ragnar Nilsson

1973              Överingenjör Bertil Nilsson

1974-75         Civ. ing. Nils Rydell

1976-77         Civ. ing. Cnut Sundqvist

1978-79         Civ. ing. Pehr Blomberg

1980              Civ. ing. Birger Almgren

1981-82         Civ. ing. Carl-Erik Wikdahl

1983-84         Civ. ing. Thomas Eckered

1985-86         Civ. ing. Erik Söderman

1987-88         Överingenjör Stig Sandklef

1989-90         Civ. ing. Lennart Devell

1991-92         Direktör Lars Gustafsson

1993-94         Direktör Jan Runermark

1995-96         Direktör Svante Nyman

1997-98         Civ. ing. Håkan Johansson

1999-00         Civ. ing. Agneta Rising

2001-02         Civ. ing. Sverre Haukeland

2003-06         Ing. Sven Nordlöf

2006-08         Civ. ing. Martin Luthander

2009-12         Tekn Dr Daniel Westlén

2013-14         Tekn Dr Carl Berglöf

2014-18         Tekn Dr Cheuk Wah Lau

2018-21         Tekn Dr Marcus Eriksson

2021-23         Civ. ing. Ulrika Wretås

2023-            John C.H. Lindberg