Vår verksamhet

Man kan dela upp SKS aktiviteter i tre delar:

  • Vi anordnar medlemsaktiviteter, såsom studiebesök vid kärntekniska anläggningar, föredragskvällar och lunchseminarier.
  • Föreningen utgör remissinstans och behandlar remisser från till exempel Strålsäkerhetsmyndigheten och olika departement.
  • SKS delar årligen ut ett hederspris för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det kärntekniska område

 På respektive undersida hittar du mer information om dessa.