Videofilmer

Screening of Pandora's Promise in Stockholm (1/3) 

 

Screening of Pandora's Promise in Stockholm (2/3) Panel (in Swedish)

 

Screening of Pandora's Promise in Stockholm (3/3) Robert Stone's concluding remarks

 

Screening of Pandora's Promise in Stockholm, Panel Q&A only (in Swedish)

 

Screening of Pandora's Promise in Stockholm, Interview with Robert Stone (Q&A only)

 

SKS Tendens 2018

 

SKS Webbinarium: Kärnteknisk avveckling ur ett hållbarhetsperspektiv den 28 augusti 2020

 

Listen to Janne Wallenius, a professor in Reactor Physics and co-founder of the company LeadCold Reactors, talking about development of a first commercial SMR in Sweden:

 

Check out presentation of Kalev Kallemets, a CEO and co-founder of the start-up company Fermi Energia, about his plans to build a small modular nuclear plant with electrical output of 1200 MWe in Estonia:

 

Välkommen till en högaktuell och kunskapshöjande föreläsning om Sveriges framtida elsystem! SKS bjuder in till ett webbinarium med Staffan Qvist som presenterar de analyser han har gjort av hur ett kostnadsoptimalt fossilfritt svenskt kraftsystem ser ut år 2045. Sverige står inför an kraftig elektrifiering. Men hur ska vi klara av att övergå till ett fossilfritt samhälle med bästa konkurrenskraft för den svenska ekonomin? Hur ser den mest kostnadsoptimala framtida elproduktionsmixen ut? I detta webbinarium låter vi Staffan presentera resultatet av rapporten, följt av frågestund.

 

Presentation "Global Nuclear Fuel/GENUSA BWR Fuel… Our History & Our Future" av Russell Stachowski, Global Nuclear Fuel.

 

Presentation "Utveckling och framsteg av kärnbränsle i Sverige" av Uffe Bergman, Technical Lead, Westinghouse Electric Sweden AB.

 

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) arrangerade ett webbinarium "Kärnkraften 2050 - Globala möjligheter och utmaningar" den 26 mars 2021. Det var ett stort intresse för webbinariet och i slutet av föredraget drog man några relevanta slutsatser om situationen i Sverige, bl.a. att det saknas lämpliga kärnkraftsförespråkare i landet.  Nu kan du titta på inspelningen från webbinariet nedan. Presentationen kan du ladda ner från här.

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) bjuder in till  en inspelning från ett lärorik webbinarium "SVAFO - historik och utmaningar" som ägde rum den 20 augusti 2021. Svafo bildades år 1992 av de svenska kärnkraftsföretagen för att driva, avveckla och hantera anläggningar och avfall som föll under den dåvarande studsvikslagen. Under åren har Svafo exporterat kärnämne och anläggningar har avvecklats. Nu står bolaget inför den stora utmaningen att hantera det historiska avfallet inför slutlig deponering i SFR och kommande SFL. Föredraget är tänkt att fokusera på några intressanta delar av vad bolaget utfört under föregående år samt på framtida utmaningar.

 

Det har varit många artiklar i tidningar på sistone om det s.k. slutförvaret för använt kärnbränsle (kärnbränsleförvaret) som ska byggas i Östhammars kommun. Nu kan du titta på SKS Webbinarium om Östhammars kommuns arbete med slutförvarsfrågan (3 december 2021) för att förstå lite mer om vad som egentligen pågår. Under webbinariet berättade Margareta Widén-Berggren, Socialdemokratiskt kommunalråd i Östhammars kommun sedan 20 år tillbaka, om den demokratiska processen som nu pågått i ungefär 25 år för få på plats ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett högaktuellt ämne 2021!

 

 

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) arrangerade ett webbinarium den 26 augusti 2022 med Ane Håkansson som är professor vid Uppsala Universitet och föreståndare för kompetenscentret ANItA (Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning). Han berättade om uppdrag och syfte med det nya kompetenscentret samt reflektioner kring SMR, bl.a. vilken roll de kan spela i det framtida energisystemet, vad som behöver göras för att nå dit och varför egentligen kärntekniken är tekniskt intressant överhuvudtaget. Som vanligt gavs tid för frågor och diskussion.