SKS Hederspris 2023 samt Opinionsstipendium har delats ut!

I samband med Energiforsks årliga konferens idag delades SKS Hederspris samt Opinionsstipendium ut.

SKS Hederspris tilldelas den som på ett förtjänstfullt sätt främjat den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom den fredliga kärntekniken eller stimulerat till utbyte av erfarenheter och kunskaper inom det kärntekniska området eller på annat sätt gjort sig förtjänt därav.

Årets mottagare av Hederspriset är Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik vid Energiföretagen, med följande motivering: ”Carl Berglöf tilldelas SKS hederspris då han på ett positivt sätt tagit sig an den stora utmaningen att sprida kunskap och erfarenheter kring kärnteknik och kärnkraft. Han arbetar inom ett brett spektrum och tar sig tålmodigt an både journalister, politiker, allmänheten och vetenskapen för att pedagogisk guida kring de komplexa frågeställningarna inom kärnkraften som energislag. Vidare så stöttar han branschen, både nationellt och internationellt med att kommunicera, debattera, analysera, summera, klargöra, företräda den i olika sammanhang. Denna uppgift tar han sig an med både charm och diplomati som skapar förtroende och får ett stort genomslag.”

För två år sedan instiftade SKS ett nytt stipendium till en person som aktivt deltagit i opinionsbildande aktiviteter till exempel genom debattartikel/debattartiklar publicerade i etablerade medier och/eller via SKS kanaler eller på annat sätt deltagit i den opinionsbildande debatten på ett sådant sätt så att det ligger i linje med SKS arbete. I år delades stipendiet ut för första gången. Premiärstipendiat är Mattias Lantz, teknologie doktor och forskare inom området experimentell kärnfysik vid Uppsala universitet. Dessutom är Mattias ordförande för Analysgruppen. Motiveringen till stipendiet är: ”Mattias har under många år på ett mycket förtjänstfullt varit aktiv som opinionsbildare med tydlighet och säkerhet argumenterar kring mytbildningar och desinformation kring kärnkraft och strålning. För hans engagemang och aktiva sätt att debattera i offentligheten tilldelas Mattias därför detta stipendium”.

Eftersom pandemin förhindrat Energiforsks seminarium de senaste två hyllades vid årets seminarium även de två senaste årens mottagare av SKS Hederspris Kerstin Dahlgren och Per Lindell.

Du kan du läsa ett tal från SKS Hederspristagare här.

Från vänster Mattias Lantz, mottagare av SKS Opinionsstipendium, Kerstin Dahlgren, mottagare av SKS Hederspris för två år sedan, Ulrika Wretås, SKS ordförande, och Carl Berglöf, mottagare av årets SKS Hederspris.

Sista uppdateringen: Monday 6 February 2023