Presentationer från Tendens

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) vill tacka alla deltagare och föredragshållare som ställde upp i vår årliga konferens Tendens. Fler än 70 personer har deltagit i eventet i år vilket är glädjande. Det var en mycket lärorik konferens med många relevanta presentationer och paneldiskussioner. 

Du kan ladda presentationer från Tendens under länken här.

Sista uppdateringen: Wednesday 10 April 2024