Välkommen till Tendens 2018

Det är Sveriges Kärntekniska Sällskaps stora nöje att för 3:e året i rad bjuda in till seminariet Tendens. Under Tendens behandlas pågående och kommande förändringar inom svensk kärnkraft. Tendens 2018 kommer att fokusera på de utmaningar och möjligheter  som branschen ställs inför vid en minskning till 6 reaktorer i drift. Inom 6 fokusområde diskuteras kompetensförsörjning, trygg energiförsörjning, innovation i branschen, rele-vans av professionellt nätverk samt framtid för svensk nuklearmedicin och kärnteknik. 

Tid: 27 mars 2018, 8:30 - 16:30

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kostnad: 200 SEK + moms för medlemmar av Sveriges Kärntekniska Sällskap. (Medlemskap kan tecknas på www.kärnteknik.se för 250 SEK/år). 600 SEK + moms för övriga.
 

Anmälan stängd. Kontakta info@karnteknik.se vid frågor.

Här finns konferensprogrammet i pdf-format.

 

Program

08:30 Registrering

09:00 Välkommen

Cheuk Lau, ordförande SKS

09:10 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

 • Malin Alexis Nordin, HR strateg, Vattenfall

“Kompetens och attraktivitet”

 • Anneli Hällgren, Avdelningschef Utvecklings- avdelningen, SSM och Projektledare för regeringsuppdraget

“Regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning”

 • Pär Olsson, Professor, Avdelningschef Kärnteknik, KTH

“Akademi och industri - samarbeten inom kärnenergiteknik”

10:25 Paus

10:45 TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

 • Maja Lundbäck, Kraftsystemanalytiker, Affärs- verket Svenska Kraftnät

“Kärnkraft och leveranssäkerhet”

 • Tobias Jakobsson, Handläggare Analys- avdelningen, Energimyndigheten

“Elsystemet i framtiden: Energimyndighetens strategier för trygg energiförsörjning”

 • Anna Holmberg, Energidirektör, SKGS

“Basindustrins krav på elförsörjningen”

12:00 Lunch

13:15 NÄTVERK

 • Fernando Naredo, Secretary General, European Nuclear Society

“ENS - the largest nuclear community in Europe”

13:35 INNOVATION 5x5

 • Magnus Limbäck, Lead Fuel Materials Center of Excellence, Westinghouse Electric Sweden AB

“Kärnbränsleutveckling - från evolution till revolution”

 • Alborz Azadrad, Systems engineer, Westinghouse Electric Sweden AB

“Separation av uran från gadolinium, GADEX - en primer”

 • Sofia Nilsson, uttransportplanerare, Forsmark 

“Transport av bestrålat bränsle för återanvändning”

 • Joakim Klug, Principal Consultant, Lloyds’ Register

“RApid Source TErm Predicition (RASTEP)”

 • Johan Gullman-Strand, Country Representative Sverige, Lloyds’ Register

“Lloyd’s Register Innovation, Global intrapreneurs”

14:10 FRAMTID AV SVENSK NUKLEARMEDICIN

 • Erik Strömqvist, VD GEMS PET Systems, GE Healthcare

“Synkronisering av diagnostik och terapi”

14:40 Paus

14:55 FRAMTID AV SVENSK KÄRNKRAFT

 • Mats Ekblad, Produktions chef, OKG

”Transformation på OKG. Säker drift till 2045 och parallell avveckling”

 • Mats Ladeborn, chef Vattenfall Fleet, Vattenfall

“Kärnkraftens utmaningar i ett framtida Nordiskt kraftsystem”

 • Simon Roth, Kommunikationschef Oskarshamn, SKB

“SKB:s nuvarande och kommande anläggningar - utmaningar i framtiden”

16:10 Summering

Cheuk Lau, ordförande SKS

16:15 Avslutningsfika