Styrelsen

Gällande från årsmötet, 11 april 2016.

Carl Berglöf   Ordförande
Cheuk Wah Lau Styrelseledamot
Lars Thuring Styrelseledamot
Pascale Sotto Vangeli Styrelseledamot
Marcus Eriksson Styrelseledamot
Johan Kilander Styrelseledamot
Jenny Rosdahl Styrelseledamot
Per Seltborg Styrelseledamot
   
Klara Insulander Björk Suppleant
Gunnar Wikmark Suppleant
   
Magnus Kjellander Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Daniel Westlén Valberedning
Sofia Nilsson Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Maria Hövling Adjungerad (representant för WiN)