Välkommen till Nationell Fokalpunkt

Sveriges Kärntekniska Sällskap bjuda in till en ”nationell fokalpunkt för ideell kärnkraftskommunikation”, med syfte att:

  • skapa en gemensam bild över nuläget i energidebatten i Sverige och Europa
  • diskutera vad vi kan göra för att lyfta kärnkraftens roll i den svenska energidebatten
  • diskutera hur vi i Sverige kan bidra till en sund energidebatt i Europa

Därför vill vi bjuda in så många ideella krafter som möjligt till möte i Stockholm. Möjlighet att delta via länk/telefon kommer finnas, men vi hoppas att så många som möjligt kan delta på plats. Detta evenemang är i samarbete med Berkeley-baserade Environmental Progress.

Tid                    Måndagen den 20 augusti, kl. 18.30 – 21.00
Samlingsplats   Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm
Kostnad            Det är kostnadsfritt
Anmälan           Kolla detaljer i din e-post!

Välkommen!