Jan Wallenius tilldelas SKS hederspris år 2018

Jan Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH, tilldelas SKS hederspris år 2018, för hans innovativa forskning inom transmutationsteknologi och för hans djärva entreprenörsanda vilket har bidragit till ett förnyat intresse runt kärntekniken och ökad medvetenhet om dess möjligheter och många tillämpningar.

Jan Wallenius var tidigt ute med att forska på transmutationsteknik. På detta område har han arbetat med för kärntekniken viktiga frågor såsom återvinning av kärnavfallsprodukter, reaktorsäkerhet med fokus på inherent säkerhet, avancerade bränslen och material. Hans arbete med utveckling av blykylda reaktorer har fått stort medialt genomslag och resulterat i ett forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande.

Jan Wallenius är en sann visionär som med stort personligt engagemang och framsynta forskningsinsatser har bidragit till utvecklingen av kärntekniken. Han har framgångsrikt fångat nya idéer och vågat utmana etablerade teknologier. Med tydliga budskap har han bidragit till en ökad medvetenhet om möjligheterna kring nästa generations reaktorteknologier. Hans rättframhet har gjort honom till en uppskattad talare och debattör. Mot denna bakgrund vill Sveriges Kärntekniska Sällskap överlämna sitt hederpris till Jan Wallenius.